23 januari 2024
Navraag aanbod vakantie-activiteiten (voorjaarsvakantie)

Een oproep aan de sportaanbieders uit Zuidoost om de sport- en spelactiviteiten tijdens de voorjaarsvakantie aan te melden (februari 2024).

Beste sportorganisatie/wijkpartners,

De voorjaarsvakantie komt er weer aan en namens de gemeente zijn we bezig om alle sport- en beweegactiviteiten in de vakantie in kaart te brengen, zodat we deze voor jullie kunnen promoten en verspreiden binnen het netwerk. Hierdoor kunnen we alle bewoners en alle scholen vroegtijdig informeren, zodat ze van de activiteiten afweten. 

Om te zorgen dat we alle informatie hebben die nodig is, vragen we je onderstaand deel te kopiëren en plakken, in te vullen en naar ons terug te mailen. Alle onderdelen met een * zijn verplicht om in te vullen. Probeer alle gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. 

*Titel/naam evenement:

*Organisator:

*Sport:

*Datum:

*Tijd (tijdschema):

*Locatie:

*Doelgroep (leeftijd, m/v/x):

*Kosten:

*Inschrijven (ja/nee, via…):

*Kleine samenvatting over evenement:

*Contactinformatie voor vragen:

*Voeg een flyer toe als bijlage (let op: PNG of JPG, kleiner dan 2MB)

Link meer info:

Extra voorzieningen:

Overige zaken waar wij van op de hoogte moeten zijn:

Ter kennisgeving: Het is mogelijk om tijdens de vakantie gebruik te maken van gemeente gymzalen. De reservering van een gymzaal zal zes weken van tevoren aangevraagd moeten worden via Sportverhuur. 

Als er geen onderhoud of andere bezwaren zijn dan kan de reservering aangevraagd worden. De kosten worden door berekend op de klant. Vanuit Sportverhuur worden geen verzoeken toegekend voor losse uurtjes, omdat er geen capaciteit is om een geheel rooster voor 1 week vakantie te draaien en om de extra kosten evenredig over alle verschillende klanten te verspreiden. 
Gymzalen die voor een groot tijdsblok worden gereserveerd, worden vanuit Sportverhuur wel gefaciliteerd.