8 september 2022
Opleiding tot vertrouwenscontactpersoon in de sport

Het ontbreken van een luisterend oor of iemand die raad geeft, maakt het moeilijker voor sportende leden om ongewenst gedrag te bespreken. Mede hierdoor zien slachtoffers er vaak van af hun klacht te melden en blijven ongewenste en onveilige situaties voortbestaan. Daarom is het belangrijk om een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen uw sportorganisatie te hebben.

Een VCP is binnen een sportorganisatie het eerste aanspreekpunt. De VCP weet welke mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun sportaanbieder om preventieve maatregelen te nemen.

Voor wie

Deze opleiding van NOC*NSF is voor vrijwilligers en professionals van Amsterdamse sportaanbieders die geen bestuurlijke functie bekleden of eigenaar zijn. Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.

Wanneer

De opleiding wordt een paar keer per jaar georganiseerd in Sporthallen Zuid (bij maatregelen: online). De eerstvolgende data zijn:

  • Zaterdag 17 september, 10.00-17.00 uur
  • Maandag 24 en 31 oktober, 19:00-21:00 uur

Tijdsinvestering: 1 dag of 2 dagdelen. Vooraf is er een e-learning om tijdens de opleiding meteen aan de slag te gaan met oefenen.

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat, en komt in het landelijk netwerk van collega VCP.

Kosten

De kosten (€ 200) voor deze opleiding worden voor Amsterdamse sportaanbieders volledig vergoed vanuit het budget van het Amsterdamse Sportakkoord.

Aanmelden

U kunt voor het opvragen van een aanmeldlink contact opnemen via veiligesport@amsterdam.nl.

Meer informatie

Op de website van het NOC*NSF staat meer informatie over de inhoud van de opleiding.