16 december 2023
Opleiding tot vertrouwenscontactpersoon (VCP) in de sport

Het ontbreken van een luisterend oor of iemand die raad geeft, maakt het moeilijker voor sportende leden om ongewenst gedrag te bespreken. Mede hierdoor zien slachtoffers er vaak van af hun klacht te melden en blijven ongewenste en onveilige situaties voortbestaan. Daarom is het belangrijk om een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen uw sportorganisatie te hebben.

Een VCP is het eerste aanspreekpunt op de club. De VCP weet welke mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze om preventieve maatregelen te nemen.

Voor wie

Deze opleiding van NOC*NSF is voor vrijwilligers en professionals van Amsterdamse sportaanbieders die geen bestuurlijke functie bekleden of eigenaar zijn.

Wanneer en waar

De opleiding wordt een paar keer per jaar georganiseerd in Sporthallen Zuid. De eerstvolgende data zijn:

  • 22 en 29 januari 2024

Vooraf is er een e-learning om tijdens de opleiding meteen aan de slag te gaan met oefenen. Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat, en komt in het landelijk netwerk van collega-VCP’ers.

Kosten

Gratis

Aanmelden

U kunt voor het opvragen van een aanmeldlink contact opnemen via veiligesport@amsterdam.nl.

Meer informatie

Op de website van het NOC*NSF staat meer informatie over de inhoud van de opleiding.

Bron: www.amsterdam.nl