20 september 2023
Prinsjesdag (2023): Minder geld voor Sport en Bewegen in 2024 (VWS)

Vanuit het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het minder goede nieuws dat op de begroting van 2024 maar liefst 269 miljoen minder te besteden is (van 709 naar 440 miljoen). En dat in een tijdperk dat er links er rechts geroepen wordt op meer aandacht voor Sport en Bewegen in het kader van gezondheid.

In de snel gescande Troonrede geen woord over Sport en Bewegen. Ook in de dagelijkse talkshows en nieuwsrubrieken is het geen nieuwsbericht of item waar aandacht aan wordt besteed. Wel kleuren de kranten met een paginagrote advertentie van het NOC*NSF om meer te bewegen, het is tenslotte de Nationale (lees: Amsterdamse) Beweegweek. Gelukkig op lokaal of gemeentelijk niveau wel aandacht voor Sport en Bewegen (Amsterdams Beweegcongres en Sportcafé XL), alleen concreet zijn er geen additionele mogelijkheden voor projecten ofwel financiën benoemd. Wellicht volgt dit n.a.v. het onderhanden zijnde gemeentelijke Ambitieplan en het Ambitieplan Zuidoost.

De korting van VWS zit in de afbouw van de compensatie van hoge energieprijzen, welke in 2024 komt te vervallen. Compensatie die van toepassing was op amateurverenigingen, zwembaden en binnensportaccommodaties zoals sporthallen. Sportverenigingen gaan ongetwijfeld deze pijn voelen.

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van RVVB (Register voor Verenigingsbestuurders) dat bijna de helft van de verenigingen zich zorgen maar over de continuiteit van hun club. Met de energiecompensatie werd dat nog enigszins verlicht. Een aantal verenigingen was ondanks de steun al genoodzaakt om contributies te verhogen. Het vervallen van de compensatie valt niet samen met de ambities die je op landelijk en gemeentelijk niveau tegenkomt. Ambities als een gezonde leefstijl voor iedere burger en een leefbare samenleving, waar sportclubs nu een bijdrage aan leveren. Voor de goede orde zijn er gescheiden budgetten (landelijk en gemeentelijk). HPB.