4 juli 2021
Programma Sportcafe Zuidoost (6 juli a.s.)

Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar als betrokkenen uit de Sport in Zuidoost hebben mogen ontmoeten. Ontmoetingen en kennisdeling die belangrijk zijn voor de sport in Zuidoost. Voor komende dinsdag staat er weer een Sportcafé Zuidoost gepland, wat op zich al een klein feestje is. Thema is kennisdeling en ontmoeting. Tijdens het coronaproof Sportcafé in december 2020 hebben we vele sportclubs mogen ontvangen, die op hun beurt weer kennis hebben ingebracht. Door de gesprekken maar ook door het invullen van de Vragenlijsten. Al deze informatie is verwerkt in het boek ‘Sport en Bewegen in Zuidoost’ wat tijdens het sportcafé zal worden uitgedeeld aan de aanwezigen en in het speciaal aan portefeuillehouder Sport Jakob Wedemeijer. 

Naast het boek zullen de aanwezigen worden geinformeerd over de laatste ontwikkeingen t.a.v.:

  • Vorming van Sportplatform Zuidoost
  • Sportstimuleringsactiviteiten (Sportweek, Sport en Funtoer, Midzomer Sport)
  • Sociale Veiligheid in Zuidoost
  • WBTR vraagstukken
  • Laatste ontwikkelingen t.a.v. het mobiel Sportloket.

Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn voor contact, attentiepunt blijft wel om de basismaatregelen te hanteren.

Programma Sportcafé Zuidoost (6 juli a.s.)