1 december 2023
Raoul White: van sportstimulering en ambities Zuidoost naar de landelijke politiek

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we maandelijks een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker an het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ onze scheidend portefeuillehouder Sport, de heer Raoul White. In beeld zijn jeugd, met de kennismaking met sport, zijn loopbaan in de sport, het Ambitieplan en zijn toekomstbeeld op Sport en Bewegen in Zuidoost. Raoul gaat de komende jaren zijn deskundigheid en ervaring inzetten voor het land, Raoul gaat voor GroenLinks/PvdA zeer binnenkort de Tweede Kamer in, en neemt in functie afscheid van Zuidoost. Bij zijn afscheid staat het Ambitieplan voor de komende bestuursperiode in Zuidoost. Mooie doelen voor de sportstimulering. Punten waarmee we het interview met Raoul afsluiten.

Jeugd

Raoul is opgegroeid in een echte sportfamilie in Suriname. Zijn vader voetbalde verdienstelijk bij Leo Victor en zijn oom bij Transvaal. Als het even kon vergezelde Raoul zijn vader of oom om dan als ballenjongen mee te doen. “Als kind was ik al betrokken bij de sport, dat werd alleen maar geïntensiveerd toen ik op mijn zesde naar Nederland ging. In de Bijlmer waren het maaiveld en de pleintjes ons terrein om samen te sporten. Rondom Eeftink waren we altijd wel met twintig kinderen sportief actief”. White schetst deze periode als spontaan ongeorganiseerd samen sporten: “Als jeugd vonden we elkaar vrij gemakkelijk en eigenlijk voetbalden we op elk vrij moment buiten”. Als jongere gaat Raoul spelen bij sv Bijlmer, wat al snel bekend staat als een vereniging met vele talenten. “Ik heb hier vrienden gemaakt, een aantal is doorgestroomd naar een BVO (Betaald Voetbalorganisatie, red). Zelf mocht ik doorstromen naar de jeugdafdeling van AZ, daar hadden we een sterke lichting met o.a. Kenneth Goudmijn, Philip Cocu en Pascal Jansen, de huidige trainer van AZ”.

Moeder

“Ik heb altijd een winnersmentaliteit gehad om het hoogste te bereiken, ik kon aardig voetballen maar zag dat de lat van AZ toch behoorlijk hoog lag. Ik was student op de Sociale Academie, en kwam voor de keuze of een sportieve of een maatschappelijke carrière. Mijn moeder heeft me in het maken van een keuze gestimuleerd om te kiezen voor een maatschappelijke carrière. Daar ben ik haar enorm dankbaar voor. Ik ben op een lager niveau gaan voetballen en heb er voor gekozen om tijdens mijn studie al te beginnen met trainersopleidingen, zoals UEFA C en UEFA B. Ik ben bij een reeks verenigingen trainer geweest: Telstar, Haarlem, AZ (stage), Zeeburgia, Amstelveen Heemraad, Abcoude en momenteel Purmersteijn (< 23). Het wordt wel mijn laatste seizoen als trainer, want ook mijn drie kinderen en vrouw verdienen meer aandacht dan dat ze nu van me krijgen, dit naast de baan als bestuurder van Zuidoost”.

Ambitieplan Zuidoost (aanleiding)

Al vroeg in zijn carrière bekleed White een leidinggevende functie. Via diverse organisaties volgt in 2022 de stap naar bestuurder (DB) van het stadsdeel Zuidoost. Bij de verdeling van de portefeuilles ging zijn voorkeur o.a. naar Sport. Vanuit die positie wordt nu i.s.m. het team Sportstimulering Zuidoost hard gewerkt aan het aspect Sport & Bewegen van het Ambitieplan Zuidoost. Een plan met de speerpunten van het Dagelijks Bestuur voor de komende periode (2022-2025). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de in oktober 2022 gehouden Inspiratiesessie Sport en Bewegen Zuidoost, met veel betrokken uit de Sport in Zuidoost, waarin Raoul White als tafelgast een brede bijdrage had. White geeft aan dat professionalisering van de Sport in Zuidoost zeker één van de onderdelen zal zijn van het Ambitieplan. Als voorbeeld van ambitie noemt White dat hij graag zou zie dat Zuidoost of beter Amsterdam, naast Ajax een tweede club op het hoogste niveau zou zien voetballen. Andere uitdaging is om de maatschappelijke rol van Ajax in Zuidoost te intensiveren. “Basis voor het Ambitieplan is de breedtesport, ik wil graag de breedtesport versterken om zo ook talenten een grotere kans te geven. Dit vooral in samenhang met andere domeinen, zoals Onderwijs en Welzijn. Als domeinen kunnen we elkaar versterken, en zo ook meer mogelijkheden voor talentontwikkeling creëren. Concreet willen we voldoen aan de sportnorm”, aldus de portefeuillehouder. Met de sportnorm worden voldoende m2 en faciliteiten bedoeld waar sportaanbieders en sporters van gebruik kunnen maken. White geeft aan de gemeente Amsterdam (dienst Sport en Bos, red) de komende jaren investeert in oa. accommodaties, speelvelden en faciliteiten van het Bijlmer Sportpark.

Professionaliseringslag

Plan van White was om in de komende bestuursperiode te werken aan het versterken van de sportverenigingen in Zuidoost. Hij benoemd drie kaders waarin de versterking te realiseren is: 1) versterken van de bestuurders, welke een goede en solide organisatie kunnen borgen; van belang is dat sporters in Zuidoost kunnen sporten en zich ontwikkelen; 2) werven en vormen van kader, waaronder goede trainers en vrijwilligers en 3) financieel gezonde verenigingen, met daarbij ook aandacht om naast contributies externe gelden te genereren.

Ambitieplan Zuidoost (uitwerking)

De inkt is droog van het Ambitieplan Zuidoost. White over de uitwerking van het Ambitieplan: “Iets wat we zeker niet alleen als DB realiseren, maar waarbij we de brede en actieve community Sport en Bewegen die actief is in Zuidoost hard nodig hebben”. Daarnaast wil hij de band versterken met de grote ondernemingen en organisaties uit Zuidoost, om maatschappelijk meer betrokken te zijn bij Zuidoost. “Al eerder heb ik de band met Ajax genoemd, maar ik zou graag bedrijven als ING en ABNAMRO willen uitdagen om een Topsportbeurs te faciliteren voor talenten uit Zuidoost”. Daarnaast ziet White in 2025 een goede balans tussen verenigingssport, ongeorganiseerde en commerciële sport: “Alle vormen van sportaanbod hebben een functie, maar door samenwerking kunnen ze elkaar versterken”. De visie van White sluit goed aan bij de behoefte in Zuidoost. Hij kent zijn positie als bestuurder in de politiek, maar zou het liefste met handjes willen bijdragen om de sport in Zuidoost te versterken: “Wie weet zie je me over een paar jaar terug in een andere bestuurlijke functie in Zuidoost”, besluit White met een welgemeende knipoog.

Ambities Zuidoost

  1. Er is voor alle bewoners een laagdrempelig sport- en beweegaanbod dat hen uitdaagt om te sporten en bewegen waarbij we in ieder geval zorgen voor een grote openbare sport- en speelplek in elk gebied.
  2. Sterkte sportverenigingen, andere (sport)aanbieders en communities waar sport een verbindende rol speelt.
  3. Er is voldoende kwalitatieve ruimte voor sporten en bewegen in Zuidoost.
  4. We houden het sportaanbod in Zuidoost toegankelijk en betaalbaar.

Ambitie prioriteit

De ambitieprioriteit luidt als volgt:

“” Focus op de Amerikaanse sport, Urban Sport en voetbal.

  1. Versterken van de sportinfrastructuur (aanbod, accommodatie en organisatie).
  2. Sport toegankelijk, betaalbaar en inclusief houden.
  3. (Top)sport als inspiratie ((sportevenementen en talentontwikkeling).

Dankwoord

In een korte tijd heeft Raoul diverse impulsen aan de sport gegeven in Zuidoost. Met het opgeleverde Ambitieplan Zuidoost kunnen de sportverenigingen en sportaanbieders versterkt de komende periode in. Raoul dank voor je inzet voor de sport in Zuidoost en dank voor je bijdrage de afgelopen jaren.

Foto: Raoul White aanwezig bij de in Zuidoost opgeleide geslaagde LSR-studenten.

Raoul White samen met Sofyan Mbarki aanwezig bij een kennismakingssessie met sportaanbieders uit Zuidoost (foto: Rashid Rijkaard).