11 juni 2023
Reportage Amsterdam Dynamics in De Volkskrant

In De Volkskrant van het weekend 10 en 11 juni een uitgebreide reportage over de hockeyclub Amsterdam Dynamics (actief in het Bijlmer Sportpark). Opgericht als schoolsportvereniging, daarna doorgegroeid naar buurtvereniging AHC Rubicon en in 2020 de stap gemaakt naar de hockeyvereniging Amsterdam Dynamics. In de reportage verenigingsmanager Maartje Scheepstra (100 caps Nederlands team) aan het woord, die de vereniging heeft zien groeien van 10 leden naar nu vijftig leden. Een bestuurslid vult aan dat de inzet is om binnen een aantal jaren 120 leden te hebben. Vanuit de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockeybond) is de visie dat hockey voor iedereen mogelijk moet zijn. De eigen Foundation is daarom druk in Nederland om in wijken waar hockey geen voor de hand liggende sport is, verenigingen in te richten (de club in de Bijlmer was de tweede in de reeks).

Het verenigingsmodel wordt nog steeds als het ultieme model bestempeld door de bond. Amsterdam Dynamics kent momenteel steun van bestuursleden van o.a. Pinoké en Hurley, die ook een rol als bestuurslid bij de Dynamics invullen. Uitgangspunt is dat straks ouders van de kinderen gevormd worden als bestuurslid, momenteel zit er één ouder in het bestuur. Dat hiermee juiste stappen worden gezet bewijst al de uitvoering: “De jeugdleden van Amsterdam Dynamics beschikken over een brede techniek, hockey gaat zeker in Zuidoost aanslaan”, aldus het bestuurslid. Ambassadeur Marlon Landbrug draagt hier zeker zijn steentje aan bij. Marlon werd vorige week nog kampioen Pinoké, met twee treffers leverde hij een grote bijdrage. Strekking van het artikel is dat er zeker perspectief is voor hockey in de Bijlmer, waarbij er nieuwe kansen komen voor jongeren en daarmee kansengelijkheid beter mogelijk wordt.

Amsterdam Dynamics