30 juni 2023
Robert Kathusing: van Sport- naar Gebiedsmakelaar

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’: Robert Kathusing. Na drie jaar Sportmakelaar stroomt Robert door naar de functie van Gebiedsmakelaar in Zuidoost. Een mooi voorbeeld van hoe een bewoner uit Zuidoost zich positief kan ontwikkelen.

Bewoner met passie en ambitie

Robert is vaker geëtaleerd als voorbeeldfunctie van een bewoner uit Zuidoost met een boodschap. Zo stond hij letterlijk met teksten op een etalageruit van een winkel in de Amsterdamse Poort met zijn visie op Sport en Bewegen in Zuidoost. Als geboren en getogen bewoner van Zuidoost komt Robert al vrij vroeg in aanraking met sport. Op de basisschool maakt Robert kennis met diverse sporten. Tijdens het voortgezet onderwijs (SGR, het huidige Lely-lyceum, red.) komt daar het element organiseren en coördineren bij. Na het volgen van een MBO- en HBO-opleiding op financieel gebied heeft Robert eerst 10 jaar in het bank- en verzekeringswezen gewerkt. “Ik kreeg van huis uit mee om op veilig te spelen, door iets in de financiële wereld te gaan doen”. De rode draad in zijn leven was echter sport. “Als kind begon ik met basketbal. Ik ben vervolgens op jonge leeftijd gestart als trainer bij basketbalvereniging Club2000, waar o.a. ook Worthy de Jong speelde (nu speler Nederlands basketbalteam, red.). Al vrij snel kreeg ik de gelegenheid om coördinator van de trainers te worden, en zo groei je van het ene naar het andere. Het zijn kriebels die je in je hebt, die zich uiteindelijk vertalen in ambities”. Zo was het starten van een basketbalvereniging in Zuidoost een ambitie van Robert, een ambitie die tot stand kwam met de oprichting van de basketbalvereniging Amsterdam Warriors in 2014. Een club die er nog steeds staat en nu honderden leden heeft en ook andere sporten biedt. “Mijn passie voor sport en bewegen was tevens de reden om uit de financiële wereld te stappen en over te gaan naar een functie de sport”.

Sportmakelaar

“Ik ben in augustus 2020 gestart als sportmakelaar bij het team Sportstimulering Zuidoost. Door mijn vrijwilligerswerk binnen het basketbal in Zuidoost was ik al bekend met vele mensen en organisaties”. Vanuit de Warriors en een tijdelijke rol bij het Bijlmer Sportcentrum, was er al volop contact met het stadsdeel, toen de vacature vrij kwam van sportmakelaar heb ik gesolliciteerd en ben toen aangenomen. Harry Supheert was programmaleider sport en een groot inspirator waar ik veel van heb kunnen leren. Doel voor de sportmakelaars is om de bewoners van Zuidoost met plezier meer te laten bewegen. Daarnaast het ondersteunen van sportaanbieders. Ik heb me vooral gericht op het onderwijs, zoals het kennismaken met sporten, de naschoolse toernooien en schoolsportcompetities”. Specialiteit van de sportmakelaars en zeker een kunde van Robert is het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties en organisaties onderling. “Dat is nu veelal ook met andere domeinen zoals: veiligheid, jeugd en welzijn”.

Eerste grote uitdaging als sportmakelaar was het organiseren van activiteiten tijdens de coronapandemie. Robert: “Met de collega’s en de kracht van een goed netwerk wisten we een grote sporttent in het Bijlmer Sportpark te plaatsen, met een passend sportprogramma, zodat de jeugd toch in beweging kon. Andere stadsdelen en gemeenten kwamen langs om het idee over te nemen. Als Zuidoost fungeren we vaak als voorbeeldfunctie voor anderen. Doelgroep blijft uiteraard de bewoners van het stadsdeel Zuidoost. Ander mooi voorbeeld van nieuwe bewegingen creëren is de samenwerking tussen de wandelclubs in Zuidoost. Door de gezamenlijke organisatie zijn er nieuwe wandelingen gekomen, waar ook een breder publiek op af komt. Maar soms lukt het ook niet, dan moeten we het eerlijke verhaal aan een bewoner of instantie vertellen, dat iets niet kan, of later of anders moet. Waar ik nog veel perspectief in zie is het werken in co-creaties tussen de gemeente en de diverse partners”. Ander onderwerp waar Robert een grote bijdrage aan heeft geleverd is het inspiratieplan van de sport- en beweegaanbieders uit Zuidoost. “Dit plan is gebaseerd op de Inspiratiesessie die we met tientallen betrokkenen uit de sport hebben gedaan in het kader van het Masterplan Zuidoost. Een typische co-creatie. De inhoud van het Inspiratieplan wordt nu vertaald in een Ambitieplan voor Zuidoost”.

Een mooie brug, want Robert heeft ook een eigen ambitieplan. Daar waar het Masterplan Zuidoost er vooral is voor gelijke kansen van jongeren uit Zuidoost, geeft zijn eigen plan aan dat je als jongere of bewoner van Zuidoost ook zelf moet werken aan de verwezenlijking van je eigen plannen en ambities.

Gebiedsmakelaar

Robert zijn ambitie brengt hem weer een stap verder, per 1 juli wordt dat de rol van Gebiedsmakelaar Gaasperdam, met als aandachtsgebied de wijk Gein. Ook in deze rol ziet Robert veel mogelijkheden om via zijn vaardigheden als het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties doelen te realiseren, zoals het verbeteren van de leefomgeving. Verbindingen leggen in de domeinen Sport en Onderwijs, wordt nu verbindingen leggen binnen alle sectoren van het Sociaal Domein. Vooral Welzijn en Gezondheid kunnen in combinatie met Sport, Bewegen en Onderwijs een meerwaarde voor de burgers opleveren. Wie weet kan er een Welzijnscoach geïntroduceerd worden. Hij verlaat het team Sportstimulering Zuidoost, hij zal de collega’s en de contacten gaan missen. Hij verlaat niet de sport en zal op zijn eigen wijze het stadsdeel verrijken met zijn kennis en deskundigheid in meerdere domeinen.

Robert dank voor je bijdrage aan Sport en Bewegen in Zuidoost en succes in je functie van Gebiedsmakelaar.