19 januari 2024
Sociale Basis 2025: Allianties essentieel bij de subsidieaanvraag

Per 1-1-2025 start een nieuwe subsidieverordening Sociale Basis. De huidige regeling komt hiermee voor alle aanvragers te vervallen. In een meeting met bijna 400 deelnemers (waaronder een tiental uit Zuidoost) is toelichting gegeven op het nieuwe (aanvraag)proces. Een van de belangrijke wijzigingen is de verlengde termijn (niet elk jaar aanvragen, maar nu voor een periode van zes jaar) en de benodigde samenwerking, ook wel alliantie genoemd (dus samenwerkingspartners). Andere wijziging is dat de aanvrager nu tijdig voor de start van een nieuw jaar inzicht heeft in de aanvraag. Voor de zomer is vanaf de nieuwe structuur bekend of de aanvragen zijn goedgekeurd.

Binnen de nieuwe beleidskaders wordt gekeken naar vier lagen:

  • Stadsbrede functie
  • Kernfunctie
  • Gebiedsgerichte invulling
  • Sociaal weefsel (zeg maar de activiteiten die vanuit de partners gedaan worden).

Achtergrond is dat er kansengelijkheid gehanteerd wordt, waarbij elke organisatie rechten of kansen heeft.

De politiek moet nog definitief besluiten, maar feitelijk is de nieuwe procedure gestart met de informatiesessie van 18 januari. Deze sessies worden digitaal vervolgd (of herhaald) op 23.01 en 01.02. Op dat moment komt op de website www.amsterdam.nl/socialebasis ook een Q&A beschikbaar. Alle partijen die een aanvraag hebben lopen in het kader van de Sociale Basis 2024, krijgen een ‘Aanzeggingsbrief’. In bijeenkomsten in februari en maart worden de subsidieaanvragers nader geïnformeerd, en hebben de aanvragers dus de mogelijkheid om allianties te vormen.

Het Aanvraagportaal opent op 1 maart en sluit op 6 mei 2024. In de periode tot 26 juli volgt de beoordeling en bekendmaking. Voor de zomer worden de aanvragers dus gekend in het besluit. Bij een positief besluit heeft de aanvrager, of beter de alliantie de gelegenheid om de activiteiten tot 1-1-2025 voor te bereiden, zodat direct in het nieuwe jaar gestart kan worden. De beoordeling is per stadsdeel. Elk stadsdeel heeft een accounthouder die nadere informatie kan geven.

Elk stadsdeel heeft ook een derde partner die kan ondersteunen bij het vormen van allianties (voor Zuidoost is die partner nog niet bekend). De aanvraag geldt dus nu voor zes jaar, waarbij wel jaarlijks een meting volgt. Essentieel is dat er een alliantie is en dat er samenwerking is bij de activiteiten.