10 juli 2023
Sportcafé Zuidoost: vrijdag 21 juli

Op vrijdag 21 juli organiseert Team Sportservice Amsterdam i.s.m. de afdeling Sportstimulering Zuidoost deze periodieke ontmoeting voor sportaanbieders en betrokken uit het maatschappelijke veld. Doel van het Sportcafé Zuidoost is een stukje kennisoverdracht onderling realiseren en elkaar ontmoeten. Aan de orde tijdens het Sportcafé:

  • LSR-diploma uitreiking
  • Informatie over fondsen en subsidies
  • geschiedenis en toekomst van sport op Kwaku
  • weergave van de Inspiratiesessie 2022
  • netwerkborrel.

Het Sportcafé Zuidoost wordt gehouden in het Bijlmer Sportcentrum (horeca gedeelte), Inloop is 16:00 uur en einde is 20:00 uur.