23 juni 2023
Sportstagiairs Isis, Virgil en Teana actief in Zuidoost

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ drie stagiairs die de afgelopen 5 maanden (februari-juni) hun stageopdracht hebben gedaan bij de afdeling Sportstimulering: Isis Peters, Virgil Daniel en Teana Forster. Wat was hun stageopdracht, hoe hebben ze dit ervaren en hebben deze drie studenten adviezen voor Sport en Bewegen in Zuidoost?

Isis Peters

Isis is derdejaars studente HBO Communicatie en Multimedia Design. Haar opdracht voor het team Sportstimulering ligt dan ook voor de hand, een: “Communicatieplan + Marketingstrategie plan” voor de betreffende afdeling. Isis heeft in Gein gewoond, is zo bekend met Sport en Bewegen in Zuidoost. Woont nu in Almere en doet aan krachttrainingen, skeeleren, snowboarden en dans. “Ik heb bij Lucia Martha op de dansopleiding gezeten, maar uiteindelijk liep mijn studiecarrière toch anders”, aldus Isis. Naast de beide plannen is Isis bezig om een nieuw design op te zetten voor de website ZuidoostBeweegt. “We zijn begonnen met het definiëren van de functionaliteiten die gewenst zijn, daarbij rekening houdend met de diverse doelgroepen van de website. Onze uitdaging is om met de website zowel actieve als inactieve bewoners te bereiken, om uiteindelijk meer inwoners van Zuidoost in beweging te krijgen. Dit door bijvoorbeeld een brede Agenda met sportactiviteiten op te zetten. Daarnaast willen we sportaanbieders versterken door het verstrekken van informatie en nieuws”. Isis verwoordt hiermee mede de doelstellingen van het Communicatieplan, waar ze nu de laatste hand aan legt. De begeleiding door de sportmakelaars en teamleider heeft ze als top ervaren. “Aandachtspuntje in de opdracht was dat er een afhankelijke nevenopdracht werd geïntroduceerd, dat heeft mijn design, de opzet van de nieuwe website,  wat vertraagd, maar het concept  voor ZuidoostBeweegt.nl ligt er en mijn opvolger kan er mee aan de slag”. Naast een nieuwe website zijn ook de onderdelen Social Media en Nieuwsbrief opgenomen in haar Communicatieplan. Op de Nieuwsbrief kan men zich al abonneren. Wel ziet Isis nog verbeterpunten: “Er gebeurt meer aan sport en bewegen dan we nu publiceren, zoals het achteraf verslag doen van een sportactiviteit, en de inbreng van sportaanbieders met berichten en foto’s kan beter”. De sfeer heeft ze als gemoedelijk en plezierig ervaren: “Als student krijg je de ruimte en ondersteuning om aan je opdracht te werken. En onze gezamenlijke challenge om aan de Bijlmer Run mee te doen, was een prachtige ervaring”. Zuidoost kan dit jaar een nieuwe website tegemoet zien en zich abonneren op de Nieuwsbrief Sport, dit als bijdrage van Isis aan Sport en Bewegen in Zuidoost.

Virgil Daniel (25)

Een frisse blik van buiten op de sport in Zuidoost is zeker gewenst. Een ervaren visie van een bewoner uit Zuidoost is minstens zo interessant. Virgil is zijn hele leven al bewoner en sporter in Amsterdam Zuidoost. De 25-jarige student uit de buurt van Ganzenhoef ging via de OBS Bijlmerhorst naar de OSB en het ROC van Amsterdam in Zuidoost en volgt nu de HvA studie Commerciële Economie / Sportmarketing (in Zuidoost). Virgil heeft vooral veel aan voetbal gedaan. Via FC Amstelland / FC Amsterdam stroomt hij door naar de jeugd van Zeeburgia om daar tweede divisie te spelen. Na een tijdje rust is hij als senior weer gaan spelen bij CTO’70 (Duivendrecht) en speelt momenteel bij Real Sranang in Oost. Naast voetbal doet Virgil aan tennis (in Zuidoost) en padel. Zijn opdracht als vierdejaars student was: “Mannen van 55+ meer in beweging krijgen, wat motiveert ze, wat zijn hun wensen en behoeften?”. Om inzicht te krijgen heeft Virgil een brede enquête uitgezet en op straat de doelgroep geïnterviewd. Daar kwamen aardige inzichten uit aldus Virgil: “Men sport veelal omdat het nodig is voor de gezondheid, niet omdat het leuk is. Wat opvalt, is dat men de jeugdervaring van het is leuk, wel nastreeft, maar stelt tegelijkertijd vast dat men niet alles meer kan, en dat ervaart men dan als minder leuk. Vroeger was men snel, had een goede balvaardigheid en daarmee ook techniek. Vooral de snelheid en conditie zijn vaak ander verhaal vanaf je 55ste”. Virgil: “Het vraagt een gedragsverandering, een andere mindset van 55+ ers. Het plezier moet terugkomen door vooral te doen, samen te doen, en niet de focus op vroeger kon ik het wel”.

Virgil ziet ook andere kansen om mannen van 55+ te betrekken bij de sport: “Deze generatie zoekt een combinatie van factoren als: sport, muziek, koken en eten en vooral samen sociaal zijn. Het samenbrengen van deze elementen is niet bij elke sport en sportvereniging mogelijk, daar moeten we een model voor bedenken”. Dit is één van zijn adviezen in het door hem opgestelde rapport. Ander advies is om een buurtsportcoach (of in het algemeen: een professional) te koppelen aan 55+ sportactiviteiten. Aanvullend advies is om oudere sportambassadeurs in te zetten bij het betrekken van inactieve mannen. “De mannen hierbij informeren over een andere invalshoek dat een jeugdige gedachte, zorgt voor een praktische aanpak van de gewenste gedragsverandering”, aldus de optekening van Virgil. Ook het aanbieden van de LSR-opleiding is een aanbeveling om deze groep mannen actief te krijgen in Zuidoost. Een ander advies is de installatie van een Seniorenraad Zuidoost: “Deze mensen hebben een directe betrokkenheid, en kunnen vanuit de doelgroep per wijk een inzicht geven aan de lokale behoefte”. Rest de vraag hoe zijn adviezen te implementeren in Zuidoost? Daar heeft Virgil een beeld bij: “Door het organiseren van sport- en beweegdagen krijg je de kennismaking, mannen van 55+ zitten veelal niet op social media, wel is de radio een belangrijk communicatiemiddel in Zuidoost, en natuurlijk mond tot mondreclame, dat werkt nog steeds het allerbeste”.

Ook Virgil is positief over de stage. Als vierdejaars student heeft hij zelfstandig aan zijn opdracht kunnen werken. Attentiepunt blijft wel om bij de start van de stage goed de opdracht en de studie te koppelen. Wat in zijn geval goed gelukt is.

Teana Forster (23)

De derde student die de afgelopen maanden zijn meewerkstage bij het team Sportstimulering Zuidoost heeft gedaan is Teana Forster. De derdejaars student Sportmarketing woont zijn hele leven al in Zuidoost. En dat geldt deels ook voor de sport, Teana heeft gevoetbald bij Fortius, KSJB en is met de start van Zuidoost United op het Bijlmer Sportpark (2010, red.) meeverhuisd naar de fusievereniging Zuidoost United (KSJB en sv Bijlmer).Bij zijn overgang naar de middelbare school, stopt (net als bij zoveel jongeren rond die leeftijd), zijn lidmaatschap. Focus op studie waardoor er geen tijd meer is voor verplichte trainingen. Wel schakelt Teana door naar andere sporten zoals yoga, fitness en martial arts.

Zijn stageopdracht was het schrijven van een adviesrapport over het project ‘Club Zuidoost’. Een project speciaal voor jeugd 6-12 jaar (BO) met een Stadspas. Het eerste keer is dit project niet echt van de grond gekomen en advies is om nu een doorstart te maken met oudere jongeren in de leeftijd 13-18 jaar (VO). Eén van zijn adviezen is het gratis programma aantrekkelijker te maken door het koppelen van sport en bewegen, aan kunst/cultuur, muziek en dans. Tijdens de stageperiode is in overleg met jongeren voor een andere opzet gekozen, eentje die meer aansluit bij de behoefte van de jongeren. Zo is er ook behoefte aan ‘gifts’, zoals het ontmoeten van influencers, rappers e.d. Succesvolle muzikanten en sporters die graag iets terug willen doen voor hun eigen buurt.

Voor het vervolg van de stageopdracht van Teana geldt dat de student die hem opvolgt in september verder kan gaan met het uitwerken en implementeren van de adviezen. Ook Teana heeft de werksfeer als prettig ervaren. Attentiepunt bij zijn eigen opdracht was dat het niet zozeer een commerciële insteek had, aansluitend bij zijn studie, maar meer een maatschappelijke insteek. Wat in feite veelal ook meer van toepassing is op de doelgroep en het stadsdeel Zuidoost.

Dank

Isis, Virgil en Teana danken de medewerkers van het team Sportstimulering voor de ondersteuning en support die ze hebben mogen ervaren; wensen hun opvolgers sterkte met de vervolgstappen en blijven zeker op een bepaalde wijze betrokken bij sport en bewegen (en cultuur) in Amsterdam Zuidoost.