24 november 2023
Subsidie Sterke Sportclubs 2023: Versterk Uw Sportclub Duurzaam!

Wilt u uw sportclub duurzaam versterken en bent u op zoek naar financiële ondersteuning? Goed nieuws! De Gemeente Amsterdam biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie voor diverse thema’s, waaronder het op orde brengen van de basis, het vergroten van de bestuurskracht en het versterken van het technisch kader. Hier leest u hoe u in aanmerking kunt komen.

Voorwaarden voor Subsidie: Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient uw sportclub te voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Lever een activiteitenplan en begroting aan.
 • Beschik over een exploitatiebegroting die de onafhankelijkheid van gemeentelijke subsidie of andere gemeentelijke ondersteuning aantoont.
 • Voldoe aan de basiseisen voor sociale veiligheid.
 • Voor sportclubs met winstoogmerk gelden aanvullende voorwaarden, zie de regeling voor details.

Subsidiebedrag: Een sportclub kan maximaal €5.000 subsidie ontvangen. Eén aanvraag kan meerdere activiteiten bevatten, en een sportclub kan meerdere aanvragen indienen tot het maximum van €5.000 per kalenderjaar is bereikt.

Aanvraagprocedure:

 • De aanvraag dient uiterlijk op maandag 18 december 2023 ingediend te zijn.
 • Voor het aanvragen van de subsidie is eHerkenning nodig op minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3). Begin op tijd met het aanvragen hiervan.
 • Vereiste documenten bij de aanvraag: ingevuld aanvraagformulier subsidie Sterke Sportclubs, activiteitenplan, sluitende begroting, jaarrekening 2022 (ondertekend door het bestuur), recent bankafschrift, en een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aanvraagprocedure in Stappen:

 • Vul het formulier aanvraag subsidie Sterke Sportclubs in.
 • Download het ingevulde formulier en sla het op uw computer op.
 • Ga naar Aanvragen subsidie Sterke Sportclubs.
 • Log in met eHerkenning (minimaal EH3).
 • Vul alle gegevens in en voeg de benodigde bijlagen toe.
 • Verzend het formulier.

Na ontvangst van alle documenten, hoort u binnen 8 weken of u de subsidie ontvangt. Het toegekende subsidiebedrag wordt binnen 4 weken op uw rekening gestort. Er is geen verantwoording nodig voor de ontvangen subsidie.

Meer Informatie: Voor gedetailleerde informatie, lees de volledige subsidieregeling Sterke Sportclubs 2023 en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2023 op onze website. Heeft u nog vragen? Neem contact op via subsidies@amsterdam.nl of bel 14 020.

Wij moedigen alle sportclubs aan om gebruik te maken van deze kans en hun club duurzaam te versterken. Samen bouwen we aan een sterke en bloeiende sportgemeenschap!