15 oktober 2022
Subsidie ter versterking sportclubs (€ 5.000 per sportclub)

De gemeente Amsterdam zet vier ton subsidie in om sportclubs te versterken. Per sportclub kan er maximaal € 5.000 worden aangevraagd, welke kan worden ingezet voor het volgen van trainingen en workshops. Inschrijven kan vanaf maandag 17 oktober via de website van de gemeente Amsterdam (subsidies). Onderstaand het gepubliceerde persbericht in Het Parool. Ook voor de stijgende energiekosten volgt en binnenkort nog een vorm van compensatie,, hiervoor is 3 miljoen gereserveerd.

Bron: Het Parool 13 oktober 2022 (digitaal)

De subsidieregeling is erop gericht om sportclubs te helpen die, mede door corona, te maken hebben met teruglopende ledenaantallen en inkomsten. Daarnaast wil de gemeente met het geld organisaties helpen om genoeg geschikte vrijwilligers te werven. De gemeente zegt dat het beschikbare geld erop gericht is om onder meer cursussen in te kopen en wervingscampagnes te voeren.

‘Het doel van de regeling is tot sterke, vitale sportclubs te komen: waarvan de basis op orde is, waar een sociaal veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur heersen, met een competente leiding, competente trainers en coaches en veel tevreden leden,’ stelt het persbericht van de gemeente. Wethouder Mbarki wijst daarbij op de rol die sportclubs spelen in de stad: ‘Zij hebben een belangrijke sociale functie en zorgen ervoor dat honderdduizenden Amsterdammers elke week gaan sporten en bewegen.’

Mbarki roept sportclubs uit ‘aandachtsgebieden in de stad’ op gebruik te maken van de regeling. ‘Het gaat om de minder kapitaalkrachtige clubs die echt steun nodig hebben. Met dit geld kunnen die clubs zich ontwikkelen tot sterke sportclubs.’

5000 euro per club

Sportclubs kunnen maximaal 5000 euro aanvragen. Sportaanbieders zonder winstoogmerk en (semi)commerciële aanbieders zoals urban- en vechtsportaanbieders die juridisch wat anders georganiseerd zijn dan een vereniging of stichting komen in aanmerking voor de subsidie. Aan commerciële sportclubs zijn aanvullende voorwaarden gesteld. Inschrijven kan vanaf nu tot en met 17 december 2022.

Ook de stijgende energieprijzen treffen veel Amsterdamse sportclubs. Om hen te helpen, heeft de gemeente een andere regeling in het leven geroepen, waarvoor drie miljoen euro beschikbaar is. De precieze invulling hiervan is op dit moment nog onbekend, maar de gemeente zal hier zo spoedig mogelijk de details van publiceren.