24 december 2023
Vayhista Miskin tijdelijk op portefeuille Sport

Na het vertrek van portefeuillehouder Raoul White (GroenLinks) naar de Tweede Kamer, wordt de vacante portefeuille voor Sport en Bewegen in Zuidoost tijdelijk ingevuld door plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks Bestuur Zuidoost: Vayhista Miskin (Bij1). Het betreft een tijdelijke rol, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 25 januari 2024 wordt de nieuwe portefeuillehouder gepresenteerd.

Door ziekte kon Vayhista afgelopen week niet aanwezig zijn bij het commissieoverleg, waar o.a. av Feniks met vier personen en een volle tribune insprak. Zie: https://zuidoost.notubiz.nl/vergadering/1068198

Namens het DB Zuidoost was Tanja Jadnanansing aanwezig. Bij afwezigheid van Vayhista gaf ze aan dat de situatie rondom de accommodatieverandering in het Bijlmer Sportpark (atletiekbaan, red.), nog in een schetsfase is.

Oud portefeuillehouder van Zuidoost Dirk de Jager (GroenLinks), heeft afgelopen week afscheid genomen van de gemeenteraad van Ouder-Amstel, waar hij tijdelijk was ingezet voor de positie van wethouder (o.a. Welzijn en Cultuur). Bij de redactie is onbekend waar De Jager zijn carriere vervolgt.

De Nieuwjaarsreceptie start op vrijdag 25 januari om 19:00 uur. De community Sport en Bewegen Zuidoost is op dezelfde dag vanaf 17:00 uur welkom bij de opening van het Sportloket Zuidoost (tevens netwerkborrel Sport en Bewegen) beneden in het Stadsdeelkantoor (Anton de Komplein).

Interview Raoul White: https://zuidoostbeweegt.nl/nieuws/raoul-white-van-sportstimulering-en-ambities-zuidoost-naar-de-landelijke-politiek/

Foto: Nieuwjaarsreceptie 2023 (ZuidoostBeweegt.nl).