8 september 2023
Vereniging Conditietrainen Gaasperdam: 30-jaar actief in de buurt

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder van een sportclub. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’: Gerry Asselman en Greetje Hoekzema, beide bestuursleden van de Vereniging Conditietrainen Gaasperdam, welke dit jaar haar dertig jarig bestaan viert. Reden om terug te kijken op een rijk verenigingsleven van de club in Gaasperdam, maar zeker ook vooruit te kijken naar het toekomstperspectief van de vereniging.

Vereniging Conditietrainen Gaasperdam: 30-jaar actief in de buurt

Ontstaan uit omnivereniging Holendrecht

De Vereniging Conditietrainen Gaasperplas (CTG) is op 28 januari 1993 opgericht als doorstart vanuit de omnivereniging Holendrecht. Een omniclub die sinds de totstandkoming van de Bijlmer (lees: Zuidoost) diverse sporten in haar pakket had. Bij de realisatie van de wijk Gaasperdam en daarbij ook de sporthal Gaasperdam, volgde een verzelfstandiging van een reeks sporten en daarbij de oprichting van nieuwe verenigingen, zoals dus CTG, maar ook ACG ZO Fit, TTV Holendrecht (tafeltennis) en BV Gaasperdam (badminton). Afgelopen januari is met een borrel voor de leden van CTG  het jubileum gevierd. Bij een jubileum wordt in de regel vooral teruggekeken, opmerkelijke bij de viering van het 30-jarig bestaan was dat er een brainstormgroep Toekomst is benoemd om vooral vooruit te kijken. De groep kreeg als opdracht om te onderzoeken hoe CTG  ook in de toekomst een gezonde sportieve vereniging kan blijven, actief in het hart van de wijk Gaasperdam. Kernmerk van de huidige ledengroep is dat men relatief lang lid is en het professionele aanbod van Conditietrainen Gaasperdam zeer waardeert.

Leden belangrijkste schakel voor de vereniging

Aan tafel in het ‘eigen’ sportcafé van de sporthal Gaasperdam, twee van de vijf bestuursleden van Conditietrainen Gaasperdam. Gerry Asselman (voorzitter) en Greetje Hoekzema (secretaris). Gerry is 14 jaar geleden lid geworden en Greetje 6 jaar geleden. Beiden benadrukken dat de leden de centrale factor in de vereniging zijn en dat dat ook het toekomstbeeld voor de vereniging is. CTG  heeft ongeveer 90 leden: “Dat is al jaren een constant aantal”, aldus de dames. Gerry vult aan: “We vormen op sportgebied een constante factor in de wijk. We zijn een vereniging met veel sterke kanten, zoals een leuk en divers aanbod, binnen en buiten trainen en trainen in groepsverband. Bovendien zijn we goedkoop.”

Belangrijke schakel tussen bestuur en leden zijn de groepsvertegenwoordigers.  CTG  kent er zeven: “Voor elke trainingsgroep is er een vertegenwoordiger, vijf voor de indoortrainingsgroepen en 2 voor de outdoorgroepen. De laatste groepen zijn voortgekomen uit corona. Onze trainingen in de zaal stonden stil, maar buiten trainen was een alternatief. “Dat was een kans voor ons. We zijn er trots op dat de outdoor groepen nog steeds actief zijn”, aldus Greetje. “De trainingen zijn op donderdagavond en zaterdagochtend bij de Gaasperplas, een heerlijke, mooie plek. Bewoners zijn welkom om mee te doen en kennis te maken”.

Toekomst van de club: “Een sterke toekomst”

De brainstormgroep Toekomst is enthousiast aan de slag gegaan om zich een beeld te vormen van de toekomst van de club. Gerry: “Zij hebben antwoorden gezocht op belangrijke vragen, zoals hoe blijven we een sterke vereniging, wie zijn onze doelgroepen? Wat te doen aan ledenwerving maar ook ledenbehoud; en hoe passen we thema’s als gezond bewegen en gezond ouder worden toe binnen Conditietrainen Gaasperdam?”. De brainstormgroep is er een halfjaar druk bezig mee geweest en kwam medio juni tijdens een thema-avond met een verslag. “Eén van de belangrijkste punten was om als vereniging onze zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten. We zijn te bescheiden. Zo kan er in de publiciteit meer nadruk gelegd worden op het trainen in een groep, de gezelligheid en de zorg voor elkaar.  Bovendien werken we met professionele trainers, niveau ALO”, stelt Gerry. “Instroom van nieuwe leden is nodig voor de continuïteit, onze focus is vooral op de 40+ ers”, vult Greetje aan. Tot nu toe is mond tot mondreclame een belangrijke manier om nieuwe leden te werven. Daarnaast doet Conditietrainen Gaasperdam mee aan instuifprogramma’s als Seniorensport in de Wijk. De beide bestuursleden over de acties die lopen: “We stonden recent nog op de Gezondheidsmarkt in Reigerbos en de Leefstijlbeurs in No Limit, maar wezenlijke is, dat de mensen de stap naar de club zetten. Voor ons belangrijk om een warm welkom te creëren, zodat men kan kennismaken met de mensen en de sport conditietrainen kan ervaren.”

“Op basis van de aanbevelingen van de brainstormgroep Toekomst zullen we vervolgdiscussies organiseren over onze doelgroep en ons aanbod, in kleinere groepen met verschillende samenstelling. We zullen daarbij ook een beroep doen op de verenigingsondersteuning vanuit de gemeente Amsterdam en het team Sportstimulering Zuidoost. De uitkomsten bespreken we in het bestuur, en leggen die daarna voor aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2024”.

Het motto van CTG is en blijft: “Kom in beweging! Kom meedoen!” 

Sportaanbod van Vereniging Conditietrainen Gaasperdam (CTG):

Indoor:

  • Maandag (19.30 uur)       Gymzaal De Tamboerijn (deze les is specifiek voor vrouwen)
  • Maandag (20:30 uur)       Gymzaal De Tamboerijn
  • Woensdag (20:15 uur)     Gymzaal De Tamboerijn.
  • Woensdag (09:30 uur)     Sporthal Gaasperdam
  • Woensdag (10:30 uur)     Sporthal Gaasperdam.

Outdoor:

  • Donderdag (18:00 uur)   Strand Gaasperplas (Ballorig)
  • Zaterdag (09:30 uur)       Strand Gaasperplas (Ballorig).

Gratis kennismakingslessen tijdens de Amsterdamse Sportweek:

  • Woensdag 20 september (09:30 – 10:30 uur)         Sporthal Gaasperdam (Dojo)
  • Woensdag 20 september (10:30 – 11:30 uur)          Sporthal Gaasperdam (Dojo)

Het betreft laagdrempelige conditietrainingslessen.

Informatie:        www.conditietrainen-gaasperdam.nl

Email:                   conditietrainengaasperdam@gmail.com