12 november 2023
Voetbal Agenda Amsterdam gelanceerd

Bron: KNVB.nl

Afgelopen week is een volgende stap gezet in de voortgang van de Amsterdamse Voetbal Agenda. Zo’n dertig Amsterdamse amateurvoetbalclubs kwamen bijeen in de Johan Cruijff Arena om samen met Ajax, de KNVB en de gemeente Amsterdam een handtekening te zetten onder de Amsterdamse Voetbal Agenda en daarmee commitment te geven aan deze gezamenlijke aanpak. Voorlopig inzicht is dat er geen voetbalverenigingen uit Zuidoost zijn betrokken (maar analyse loopt nog).

Afgelopen jaar is de Voetbal Agenda opgestart, omdat het verenigingsleven in Amsterdam onder druk staat. Verenigingen hebben een groot tekort aan vrijwilligers, geen goede invulling van bestuursfuncties en de opkomst van commerciële voetbalscholen die verenigingen dreigen te verdringen. Het doel is om de komende jaren samen te komen tot sterke voetbalverenigingen in alle wijken van de stad. 

Alle partijen delen de overtuiging dat de potentie van het amateurvoetbal nog beter benut kan worden en dat het belangrijk is om gezamenlijk op te trekken. De aanpak bestaat uit vier pijlers:

  1. Voetbal in Amsterdam vitaler maken: voetbalverenigingen versterken.
  2. Commerciële voetbalscholen reguleren.
  3. Toegankelijkheid voor meiden en zaalvoetballers vergroten.
  4. Voetbal is voor iedereen: sociale veiligheid als basis verder versterken.

Het aanvalsplan in de Amsterdamse Voetbalagenda is tweeledig. De partijen gaan in verschillende (nieuwe) plannen uitwerken hoe het organiserend vermogen van clubs sneller en directer versterkt kunnen worden. Wij dagen verenigingen niet alleen uit mee te denken, maar ook om deze plannen daadwerkelijk in hun organisaties te implementeren.

Status voortgang Voetbal Agenda 

Afgelopen jaar is de Agenda gestart vanuit de gemeente met een kopgroep van verenigingen en de KNVB om samen te kijken wat er nodig is om de vier pijlers te realiseren. Dit heeft geleid tot een eerste set aan maatregelen, zoals het continueren van de regeling Sterke Sportclubs en de regeling Energiesteun, het aanstellen van sportparkregiseurs, handhaving op het gebruik van gemeentelijke sportvelden, meldplicht verenigingen in het geval van samenwerkingen met derden en ondersteuning basiseisen sociale veiligheid.

Aanvalsplan 2024 en verder

De komende periode wordt intensiever samengewerkt door alle partijen en worden nieuwe plannen uitgewerkt om het organiserend vermogen van clubs sneller en directer te kunnen versterken. Tegelijkertijd worden clubs ook gehouden aan enkele basiseisen die de gemeente en de KNVB hebben gesteld.

Inzet KNVB:
Zet zich actief in voor de verdere toename van het aantal voetballers in Amsterdam, door passend voetbalaanbod te ontwikkelen, nog meer meiden te inspireren in aanloop naar het WK 2027 en (nieuwe) scheidsrechters, bestuurders en trainers op te leiden waar clubs van kunnen profiteren.

Inzet Ajax:
Stelt zijn voetbaltechnische en organisatorische kennis en ervaring ter beschikking aan breder toegankelijke opleidingen voor uiteenlopend kader uit het Amsterdamse amateurvoetbal en staat – in specifieke gevallen – clubs bij in de uitvoering. 

Inzet amateurvoetbalclubs:
Houden zich aan de basiseisen die de gemeente stelt en blijven trouw aan de principes van de amateurvereniging, wat in ieder geval betekent dat ze democratisch georganiseerd zijn, voorzien in de voetbalbehoefte van de buurt en hun aanbod breed toegankelijk houden.

Inzet gemeente Amsterdam:
Gaat bestaande ondersteuningstrajecten actiever en meer gericht inzetten, ziet erop toe dat verdringing van verenigingen door commerciële voetbalscholen wordt voorkomen en initieert samen met de partners nieuwe maatregelen die moeten leiden tot meer jeugdtrainers, meer scheidsrechters, meer bestuurders en een nog betere dienstverlening.