25 juli 2022
Vragenlijst Visie op de sport in Zuidoost (2040)

Recent is er een plan verschenen met daarin een vooruitblik op de ontwikkelingen in Zuidoost richting 2040, het Masterplan Zuidoost 2040.

Uiteraard zijn we ook benieuwd hoe de betrokkenen uit de sector Sport en Bewegen, de ontwikkelingen t.a.v. ‘Sport en Bewegen’ in Zuidoost zien. Welke ontwikkelingen zien we en verwachten we, wat zouden we persoonlijk willen zien; wat willen we bijdragen aan die visie?

Om een beeld te krijgen zijn er een aantal vragen opgesteld. Het vriendelijke verzoek is om een antwoord hierop te geven, dit als eerste bijdrage. Plan is om de reacties te analyseren, met wellicht een gemeenschappelijke deler. Maar ook om die reacties te bundelen en in een boekwerk vast te leggen en op een specifiek moment aan te bieden aan de doelgroep. Voor elke inzender volgt dan uiteraard een eigen versie van de diverse visies op Sport in Zuidoost.

Graag zien we uw reactie tegemoet: Sportloket Zuidoost en stichting Toekomst en Talent.

Vragenlijst: https://docs.google.com/forms/d/1GFeZ8iU7l2fg4liz4AdGdGo2V2_RnnOZMKj8xHWQo9Y/viewform?edit_requested=true