19 december 2023
Rashid Rijkaard: Werken aan professionaliteit in de sport

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’: Rashid Rijkaard. Rashid is per 1 oktober sportmakelaar bij de afdeling Sportstimulering Zuidoost. We vragen hem naar zijn achtergrond en zijn beeld bij de toekomst van de sport in Amsterdam Zuidoost.

Achtergrond Rashid Rijkaard

Rashid kent een historie in de Pijp. Als scholier op de basisschool wilde hij graag advocaat worden, maar vindt op jonge leeftijd zijn weg in de sport. Rashid: “Ik vond school wel leuk, maar de weg naar de advocatuur was te lang op dat moment. Ik had een neef die succesvol was in de sport, dat werd mijn voorbeeld om zelf de gaan sporten”. Via The Falcons in Oost, komt hij in Zuidoost bij Club2000.”Ik kreeg de mogelijkheid om mee te doen bij de Basketball’scool en later de Beweegschool (sport en studie”. Na een periode coach te zijn geweest wordt Rashid gevraagd om aan de slag te gaan bij basketbalvereniging Warriors. “Ik kreeg de kans om via de Warriors iets terug te doen voor Zuidoost, dat sprak me erg aan. Naast de reguliere basketbalprogramma’s deden we veel maatschappelijke trajecten bij de Warriors. Sport als middel om de jongeren verder te brengen, met bijvoorbeeld focus op huiswerkbegeleider. Als er onvoldoende ouders of begeleiders waren voor vervoer, organiseerden we interne competities. Zodat de jeugd in beweging was. Naast activiteiten op de club hebben we samenwerking op de scholen gezocht.

Zo was er operationeel en beleidsmatig contact met de afdeling Sportstimulering van Zuidoost.”

Sportmakelaar Zuidoost

Met al zijn ideeën en ervaringen is bij Rashid de behoefte aan een next step in zijn carrière. Op een breder terrein zijn vaardigheden toepassen. Wat ook meespeelt is de geboorte van een dochter (nu 1 jaar, red.), Rashid: “Dan merk je dat iets meer structuur in het leven welkom is”. Het vertrek deze zomer van sportmakelaars Robert Kathusing en Eva Katona (beide een andere functie binnen het stadsdeel Zuidoost, red.) bood een kans voor Rashid om in de voetsporten te treden van sportmakelaar Robert. “We hebben een goede samenwerking gehad bij de Warriors, ik heb ook veel van Robert geleerd om toe te passen als sportmakelaar binnen het team Sportstimulering van het stadsdeel Zuidoost”.

.

Investeren in professionalisering in de Sport in Zuidoost

Rashid gaat binnen het team actief aan de slag met de taak ‘Wijksport’. Eén van de lopende activiteiten is een upgrade van het plan voor het project ‘Club Zuidoost’. Rashid: “De samenwerking die we bij de Warriors hadden met scholen en de vereniging, gaan we nu doortrekken met sport in de wijk en de sportverenigingen. Kennismaken bij Club Zuidoost en dan doorstromen naar de sportaanbieders”. Eén van de aandachtspunten die Rashid signaleert is dat in Zuidoost nog onvoldoende aan professionalisering wordt gewerkt. “Je maakt de verenigingen sterker door professionele begeleiders. Aan clubs wordt steeds meer gevraagd, wat soms te veel wordt voor goedwillende vrijwilligers. Om de sport te continueren moeten we professionaliseren. Dat vraagt dat je naast vrijwilligers werkt met betaalde trainers en coaches. Punt is dat er zeker ook in Zuidoost onvoldoende financiële waardering is. Met professionals kunnen we ons programma en daarmee ook de verenigingen langdurig versterken”.

Ook ziet Rashid kansen voor de clubs om door samenwerking elkaar te versterken: “Er is veel kennis en ervaring versplinterd over Zuidoost, we kunnen veel van elkaar leren en zo ook elkaar versterken”. Het verbinden tussen scholen, wijken en verenigingen is volgens Rashid ook nog onvoldoende benut. “We kunnen de jongeren uit Zuidoost een platform bieden door als student (ROC en HvA) bij te dragen aan de sport in Zuidoost”. Allemaal ideeën die Rashid graag in gesprek met de betrokkenen in Zuidoost samen verder uitwerkt en waar mogelijk implementeert. “Er is genoeg te doen om sport in de wijk goed op de kaart te zetten en aan te laten sluiten op de sport in Zuidoost”, besluit Rashid, zijn passie voor de sport in Zuidoost. Namens de redactie van ZuidoostBeweegt.nl wensen wij Rashid veel succes toe!