23 januari 2023
Wijzigingen in regelingen (o.a. Vrijwilligersvergoeding)
Vrijwilligersvergoeding 2023 In 2023 stijgt de onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1.800,- per jaar naar € 1.900,- per (kalender)jaar.
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK regeling) verder uitgewerkt. Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is meer bekend gemaakt over de TEK regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB). U komt in aanmerking voor TEK als de energiekosten van uw MKB-onderneming minimaal 7% van de omzet zijn. Er is geen eis meer aan de minimumhoeveelheid die u jaarlijks verbruikt. 
U kunt de TEK vanaf het eerste kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht aanvragen. De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. De stijging van de kosten moet wel hoger zijn dan een bepaald minimumbedrag.
De precieze datum van aanvragen wordt later bekend. Het zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn. De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. 

Subsidieplafonds SPUK en BOSA De subsidieplafonds voor 2023 voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) zijn bekendgemaakt. 
Voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is voor 2023 een bedrag van € 184 miljoen beschikbaar. Voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties gaat het om € 77 miljoen.