17 januari 2023
Zuidoost sportief van start met Nieuwjaarsreceptie

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van en voor Zuidoost hebben de DB-leden afgetrapt voor weer een nieuw bestuurdersjaar voor Zuidoost. Aanwezig diverse contacten uit de wereld van Sport en Bewegen, zoals K-Zone Sports, sportmakelaars, politici uit de commissie Sport, de loopgroep MGNH, redactieteam ZuidoostBeweegt.nl, All Vidya Yoga, stichting I-Special Sports, Toekomst en Talent uiteraard Sportloket Zuidoost en veel meer andere partijen.

Zuidoost had er duidelijk weer zin in, dit na een aantal jaren waarin geen Nieuwjaarsreceptie georganiseerd kon worden. Een prima idee van het DB: Tanja Jadnanansing (PvdA), Raoul White (Groen Links) en Vayhishta Miskin (Bij1).

Na een introductie uit de raad was het woord aan de bestuursvoorzitter Tanja Jadnanasing, die recent nog actief mee deed met het project Seniorensport in de Wijk, wat ook in 2023 weer vervolgd wordt. Jadnanasing noemde Zuidoost als voorbeeld voor de rest van Nederland. Speciaal werd Helen Burleson in het zonnetje gezet voor haar verdiensten voor Zuidoost maar zeker ook Amsterdam. Tamja en Vayhishta gaven aan vooral weer met de mensen aan de slag te gaan in het komende jaar.

Portefeuillehouder Sport Raoul White gaf aan ook in 2023 weer de juiste verbindingen te zoeken tussen DB en Raad, tussen DB en bewoners en ook met ondernemers. White was in 2022 actief met Sport en Bewegen en o.a. aanwezig bij de Inspiratiesessie Sport en Bewegen welke werd georganiseerd in het kader van het Masterplan Zuidoost 2021-2040. White gaf aan dat in 2023 hier een vervolg aan wordt gegeven.

Na de speeches mochten de voetjes van de vloer en was er een smakelijke catering. Met uiteraard voor allen goede voornemens voor meer sport en bewegen.