10 maart 2023
ZuidoostBeweegt in Beeld: Revilinho Graanoogst

Nieuw op deze website de rubriek: ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’. Een rubriek waarin we maandelijks een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost in beeld zetten. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een bestuurder en/of een medewerker team Sportstimulering. We openen deze rubriek met Revilinho Graanoogst (Rev), teamleider van de afdeling Sportstimulering Zuidoost. In beeld: zijn jaren als jonge sporter, de overstap als professional in de sport en de visie vanuit het stadsdeel t.a.v. Sport en Bewegen.

Jeugd

Welke sporten deed je in je jeugdjaren? Rev: “Als jongere van Zuidoost heb ik altijd veel gesport en affiniteit met sport gehad. We kregen op school een divers aanbod van schoolsportactiviteiten, zoals naschoolse activiteiten, daar heb ik volop aan meegedaan. Na school was het vooral sporten in de buurt, zo heb ik ook veel vrienden gemaakt. Ik heb veel meegedaan aan sportbuurtwerk activiteiten.”

Welke andere dingen deed je? “Als kind uit een minimagezin deed ik ook veel mee met activiteiten die vanuit Stadspas werden aangeboden. Denk hierbij aan tripjes naar Nemo, musea en nog veel meer!

Mijn moeder heeft me altijd gestimuleerd om verschillende sporten te beoefenen. Daarnaast wist zij heel goed gebruik te maken van de Stadspasregelingen. Mede hierdoor heb ik in het verleden met plezier aan verschillende sporten en activiteiten meegedaan zoals: Kuk sool won, taekwondo, pencak silat, capoeira, voetbal, drama lessen, toneelschool, tennis, honkbal, turnen en American Football.” Met de laatste sport heeft Revilinho het nodige gedaan en bereikt: “Ik heb zestien jaar American Football gedaan op het hoogste niveau in Nederland en Europa. Ik had de jongensdroom om naar Amerika te gaan en daar te studeren en te sporten. Helaas is dat nooit gelukt maar daarvoor in de plaats heb ik bijna elk land van Europa kunnen zien door internationale wedstrijden. De ervaring met Football was amazing. Als teamcaptain van een team van 45-60 man hebben we het tot aan de finale van Europa geschopt. American Football is een heel belangrijke factor in mijn leven. Het heeft mij zoveel gegeven in de zin van doorzettingsvermogen, discipline, samenwerken, resultaatgericht werken en vooral community based organiseren”.

American Football

Hoe ben je in aanraking gekomen met American Football? Rev: “Via vrienden heb ik kennis gemaakt met het Topscore programma (een sportprogramma van de gemeente Amsterdam voor de scholieren van het voortgezet onderwijs, red). Helaas heb ik nooit mee kunnen doen binnen het programma omdat mijn school niet meedeed aan Topscore. Ik ging naar het Fons Vitae Lyceum maar woonde in Reigersbos. Al mijn vrienden zaten op het SGR in Reigersbos. Wayne Neijhorst was trainer binnen het Topscore programma en via vrienden ben ik in aanraking gekomen met de sport. Al snel merkte ik dat ik veel energie haalde uit de sport. Ik belandde in een ontwikkeltraject en liep stage bij Topscore als American Football trainer. Dit heb ik 14 jaar met veel passie en liefde gedaan op verschillende scholen in Amsterdam en omstreken.”

Sportmakelaar Zuidoost

Welke stap kwam er na je studie? “Vanuit mijn trainersrol ben ik in 2010, na het afronden van mijn studie op de Johan Cruyff University, beland bij het stadsdeel Zuidoost als medewerker Sportloket. Als medewerker was ik verantwoordelijk voor het databestand van sportaanbieders in Zuidoost, en ik beantwoordde vragen m.b.t. sport van bewoners en sportclubs, daarnaast verzorgde ik het overzicht van sportactiviteiten voor jong en oud in het stadsdeel. Dit in een klein team van sport dat vanaf toen tot nu heel wat ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Ik ben gestart als uitzendkracht en kon in 2017 doorstromen naar een vaste dienstbetrekking. Van Sportloket medewerker naar Sportmakelaar voor het gebied Bijlmer Centrum. Ik was superblij met deze mogelijkheid en beloofde mijzelf om nu nog meer dan ooit een positieve verandering te brengen in het stadsdeel. Eén van projecten die ik jaren gedraaid heb is de LSR-cursus (Leider Sportieve Recreatie, red.). Lokale bewoners opleiden tot sportleider in het stadsdeel om deze vervolgens te koppelen aan een lokale sportaanbieder of zelfs te helpen ontwikkelen tot eigen sportaanbieder. Alles met de gedachte: “Met, van en door de buurt”.

Grote verandering

“Na vijf jaar in de functie van Sportmakelaar, mooie projecten te hebben gedraaid en vooral veel te hebben geleerd van het gebied en mijn collega’s, was het (onverwacht) tijd voor een nieuwe fase. Mijn programmaleider, Harry Supheert, had zijn vleugels gespreid en was wat anders binnen het stadsdeel Zuidoost gaan doen waardoor er voor mij een kans kwam om de rol van teamleider in te vullen. Een kans die ik met beide handen heb gegrepen. Het jaar 2022 was in dubbel opzicht een heel bijzonder jaar voor me, niet alleen de baan switch maar ook mijn eerste kind werd geboren.”

Programmaleider sportstimulering

Hoe ziet Revilinho in deze functie de ontwikkeling van sport en bewegen in Zuidoost: “Revilinho blijft Revilinho. Een functieverandering verandert daar niets aan. Wat wel veranderd is, is de invloed en manier van opereren als team. Deze gedachte komt vooral uit mijn sportgeschiedenis. Key woord in de manier van organiseren is ‘community based’. Ik kom uit een sport waar het team bestaat uit 45-60 man. Iedereen binnen het team heeft een specifieke taak die bijdraagt aan het resultaat van het volledige team. Als relatief klein sportteam uit Amsterdam, met weinig budget, minimale faciliteiten en nog heel wat andere tekortkomingen t.o.v. de andere topteams in Europa, wisten wij toch boven verwachting resultaten neer te zetten. Zuidoost is een prachtig stadsdeel met boeiende mensen. We kunnen niet ontkennen en vergeten dat we een grote opgave hebben. Het team Sportstimulering heeft ontwikkelingen doorgemaakt en bestaat momenteel uit een projectleider fysiek sporten en spelen, drie sportmakelaars, twee adviseurs en drie stagiairs! Bij een grote opgave hoort een groter team en dat hebben we vorig jaar al weten te realiseren. Wat er gerealiseerd wordt, wordt meer dan ooit zichtbaar in het gebied. We delen de successen en nemen daarin zoveel mogelijke bewoners mee!”

Toekomst sport in Zuidoost

“Momenteel staan we op het punt om de ambities te vormen voor de komende jaren. Met het huidige sportteam, bestuur en sportpartners zetten wij alles op alles om een zo gezond en sportief mogelijk stadsdeel te zijn. Wat betekent dat voor de toekomst?

 • Nog meer zichtbaarheid voor de bestaande activiteiten.
 • Meer binding tussen de verschillende programma’s sport à schoolsport, wijksport, clubsport en topsport.
 • Rolmodellen en sleutelfiguren nog meer in hun kracht zetten en betrekken bij onze programma’s.
 • Bewoners meer betrekken en bewuster maken van de ontwikkelingen op het gebied van sport.
 • Waardering en erkenning geven aan hen die dat verdienen in dit stadsdeel.
 • Informele momenten creëren waar het netwerk bij elkaar kan komen om ervaringen te delen.
 • Extra inzet op ondersteuning en ontwikkeling van sportaanbieders.
 • Uitzoeken en ontwikkelen hoe we de sportaanbieders kunnen professionaliseren.
 • Veiligheid – sport als middel.
 • Grote sportevents in het stadsdeel organiseren en naar het stadsdeel toe trekken.
 • Door ontwikkelen in de fysieke ruimten met goede participatie vanuit de buurt.

Tot slot: “Het Team Sportstimulering Zuidoost werkt met heel veel liefde, passie en kennis aan de opgaven in dit stadsdeel. We kijken uit naar alle ontwikkelingen en werken heel hard aan onze zichtbaarheid zodat een ieder ons kan vinden. Samen kunnen we voor de veranderingen in het gebied zorgen. Zuidoost met al haar bewoners, activiteiten, ontwikkelingen en daarbij behorende opgaves hebben mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Wat is er mooier om dat stokje over te dragen aan de medebewoners van dit stadsdeel, van jong tot oud! Ik zie jullie graag in het netwerk, tot snel!”