St. Toekomst en Talent

Stichting Toekomst en Talent is sinds 1974 actief in Amsterdam Zuidoost. In eerste instantie als belangenbehartiger voor de sportverenigingen van sportpark de Toekomst, vanaf 2012 als maatschappelijk georiënteerd partner voor sportieve gezonde ontmoetingen in Zuidoost.

Missie & visie

Stichting Toekomst en Talent brengt sport- en buurtverenigingen, scholen, bewoners en een ieder die er een belang bij kan hebben met elkaar in contact, met als doel: mensen in Amsterdam Zuidoost te laten ontmoeten en bewegen. Toekomst en Talent is een verbindende factor. Bestaande sport en buurtactiviteiten worden ondersteund. Daarnaast worden nieuwe activiteiten opgesteld en gestimuleerd.

Een goede samenwerking tussen scholen en verenigingen en het stadsdeel Zuidoost, waardoor sportparticipatie, ouderparticipatie en buurtparticipatie versterkt wordt.

Doelstelling

Stichting Toekomst en Talent heeft als doel het initiëren, verbinden en ondersteunen van lokale initiatieven en ontmoetingen, door middel van het faciliteren van ontmoetingen t.a.v. sport en bewegen en het overdragen van kennis.

Projecten

Schoolvoetbaltoernooi Zuidoost

In 2019 is door de werkgroep voor de 25ste keer het Schoolvoetbaltoernooi Zuidoost georganiseerd. Een samenwerkingsverband van de stichting met de basisscholen uit Zuidoost. Dit is ondersteund door Zuidoost United, de OSB (inzet spelbegeleiders), stadsdeel Zuidoost en de Ajax Foundation. In totaal hebben in 25 jaar ca. 20.000 kinderen meegedaan aan het toernooi. De organisatie is nu overgedragen aan een nieuwe externe werkgroep.

Sportcafe Zuidoost

Sinds 2008 faciliteert en organiseert de stichting i.s.m. het stadsdeel Zuidoost, ontmoeting- en kennissessies in Amsterdam Zuidoost. Diverse thema’s zijn gedeeld. En niet onbelangrijk: vele sportieve ontmoetingen.

Sport Talentenfonds Zuidoost

Vanaf 2018 faciliteert de stichting aanstormende talenten uit Zuidoost met een financiële bijdrage of een dienst van één van de partners van het fonds. Inzet is om jaarlijks 10 jonge sporters te belonen met een bijdrage.

Kampioenenparade Zuidoost

Tijdens het festijn 50 jaar Sport in de Bijlmer is de eerste Kampioenenparade Zuidoost georganiseerd, met maar liefst 320 kampioenen uit 2018. In 2019 is de tweede editie georganiseerd, met 133 kampioenen uit Zuidoost. Vooraf aan de Kampioenenparade was er een optocht.

Zuidoost Beweegt

De stichting faciliteert en draagt bij aan het digitale platform voor sportief Zuidoost. Dit i.s.m. het stadsdeel Zuidoost en het Sportloket Zuidoost. De website geeft een beeld van het sportaanbod uit Zuidoost, de Events en Nieuws uit Zuidoost en kennis in de vorm van een Kennisplatform.